Artikkelit – 23.01.2024

Kuolinpesän auton myynti – kuinka tarpeettoman auton voi myydä?

Kuolinpesän auton myynti – kuinka tarpeettoman auton voi myydä?

Kuolinpesän auton myyminen voi olla raskasta monella tapaa. Surun keskellä rasitteita voi aiheuttaa monimutkainen pesän jakaminen ja byrokratian kiemuroiden tulkitseminen. Haluammekin omalta osaltamme selkeyttää ainakin auton myymisen mahdollisuutta – näin myyt kuolinpesän auton pois.

Kuolinpesän autoa myydessä perunkirjoitus on oltava tehtynä.

Perunkirjoitus on oltava tehtynä, jotta omaisuus on kartoitettu ja auton omistajuussuhde selkeänä. Lisäksi tällöin tiedossa ovat perilliset ja ne, kenellä on oikeus kuolinpesän osakkuuteen. 

Auton siirtymisestä kuolinpesän haltuun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta Traficomin ohjeistuksen mukaan, mutta kuolinpesältä pois siirtyessä ilmoitus omistusoikeuden siirtymisestä tulee tehdä 7 päivän kuluessa

Auton myyntiä miettiessä kaikilla osakkailla on oltava yhteisymmärrys auton myymisestä. Jos kuolinpesässä on vain yksi osakas, tällöin myynti on helppoa. Viiden osakkaan kuolinpesässä kaikkien viiden on oltava asiasta yhtä mieltä, tai myyntiä ei voi suorittaa.

Kun yksimielisyys on saavutettu, kuolinpesän auton myynti on helppoa.

Kun kaikki kuolinpesän osakkaat ovat yhtä mieltä auton myynnistä, sen myyminen on yhtä helppoa kuin minkä tahansa muun auton. 

Helpoiten kuolinpesän auton saa myytyä suoraan Sakalle, täyttämällä kolmiosaisen lomakkeen tai soittamalla kuluttajaostajillemme. Saat autostasi parhaan markkinahinnan, eikä sinun tarvitse murehtia mistään jälkikäteen. 

Auton myymisen jälkeen teet samat asiat kuin tekisit oman autosikin kohdalla, eli teet joko luovutusilmoituksen Traficomin palvelussa, tai luovutat rekisteröintitodistuksen II-osan uudelle omistajalle. Myynnin ohessa sinun tulee myös toimittaa perukirja rekisteröintitodistuksen tai luovutuksen yhteydessä, josta ilmenee kuolinpesän osakkaat ja mahdolliset muut perunkirjoituksessa ilmoitetut asiakirjat. 

Muista irtisanoa vakuutukset ja tarkistaa verot.

Vaikka auto on myyty, vakuutukset eivät irtisanoudu itsekseen. Kuolinpesälle siirtynyt vakuutus tulee irtisanoa myynnin jälkeen itse. Sen lisäksi kannattaa tarkistaa Traficomilta, että autosta ei ole veroja maksamatta. Jos veroa on maksettu ennakkoon liikaa, niin tilinumero tulee päivittää takaisinmaksua varten.

Parhaimmillaan kuolinpesän auton myyminen on siis nopea ja yksinkertainen toimenpide, jos asiat on hoidettu ennakkoon hyvin, eikä kuolinpesän muilla mahdollisilla osakkailla ole vastalauseita myyntiä kohtaan. 

 

 

Tarkista ajankohtaiset ja tarkat tiedot kuolinpesän omaisuuden myymiseen liittyen esimerkiksi Verohallinnon sivuilta ja auton myymiseen liittyen Traficomin sivuilta. Jokaisen kuolinpesän omaisuuden myynti on yksilökohtaista, joten sama ohjeistus ei päde välttämättä kaikkiin tapauksiin.